-

Στήριξε την εκστρατεία συμμετοχικής χρηματοδότησης

H Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει την εκστρατεία συμμετοχικής χρηματοδότησης της Δράσης για την Άγρια Ζωή και της Εχεδώρου Φύσις για τη χρηματοδότηση έργων/δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Blue Crowdfunding.

Μάθε περισσότερα και στήριξε τις δράσεις!

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ξεκινά την εκστρατεία συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding campaign), για τη χρηματοδότηση έργων/δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Blue Crowdfunding. 

Η καμπάνια ξεκινάει στις 3 Οκτωβρίου 2021 στην πλατφόρμα Goteo

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο Blue Crowdfunding υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Μεσόγειος 2014-2020 με επίκεντρο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ενδιαφερόμενων φορέων στους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης και οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου, ενισχύοντας την καινοτομία μέσω της αξιοποίησης της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η παρούσα πρόσκληση έχει δημιουργηθεί με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της έκδοσης βρίσκεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του Συντάκτη και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.

Don't miss our monthly bulletin and all our Creative news

Subscribe now!

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Blue CrowdMed Regio will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων αυτήν την στιγμή.