Υποβολη Αίτησης

Ανοιχτή Πρόσκληση για προτάσεις έργων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας προκειμένου να υποστηριχθούν μέσω εκστρατειών συμμετοχικής χρηματοδότησης  (crowdfunding campaigns)

Το έργο Blue Crowdfunding υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Μεσόγειος 2014-2020 με επίκεντρο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ενδιαφερόμενων φορέων στους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης και οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου, ενισχύοντας την καινοτομία μέσω της αξιοποίησης της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

αίτηση Blue CrowdMed Regio

Βασικές πληροφορίες για την συμπλήρωση της φόρμας - Step 1 of 9
Στα παρκάτω βήματα μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα υποβολής για την αίτησή σας. Σας συνιστούμε να κατεβάσετε την φόρμα και να προετοιμάσετε τα κείμενο σας εκτός σύνδεσης. Επίσης για την δική σας ευκολία προτείνουμε να ετοιμάσετε τυχόν επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή pdf.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων αυτήν την στιγμή.