Επικοινωνία

στοιχεία Επικοινωνίας

Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τηλ. 2313319605

Email. d.innovation@pkm.gov.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων αυτήν την στιγμή.